Team SH

From Wiki48
Jump to: navigation, search

AKB48 Team SH (SH队). They currently have 22 members.

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Chart

Team Picture Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SH DongFanchiJan2019.jpg Dong FangChi 董芳池 ZànWú (暂无) October 8, 2002 Shanghai, China A 18 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Gong LuWen 龚露雯 Becca
BeiKa (贝卡)
March 16, 2000 Hubei, China ** 20 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Gui ChuChu 桂楚楚 ChuChu (楚楚
GuiYuan (桂圆)
March 10, 1997 Hunan, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Hu XinYin 胡馨尹 Anne Hu
Xiao HuDie (小蝴蝶)
December 19, 2001 Sichuan, China ** 18 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH LiShiQiJan2019.jpg Li ShiQi 李诗绮 TùTù (兔兔)
ShíQī (17)
October 26, 1999 Guizhou, China A 21 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH LiuNianJan2019.jpg Liu Nian 刘念 NiànNiàn (念念) February 2, 2001 Henan, China A 19 163 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. AKB48 China Audition
SH MaoWeiJaJan2019.jpg Mao WeiJia 毛唯嘉 MáoMáo (毛毛) March 16, 1995 Shanghai, China A 25 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. AKB48 China Audition
SH ShenYingJan2019.jpg Shen Ying 沈莹 Kuliko
Lizi (栗子)
March 2, 2000 Shanghai, China O 20 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Shi AiBei 施蔼倍 BeiBei (倍倍)
BeiJi Bei(北极贝)
September 15, 2000 Shanghai, China ** 20 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH ShiKeYanJan2019.jpg Shi KeYan 施可妍 Silvia
TiánTián (甜甜)
July 30, 2001 Jiangsu, China O 19 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH SongXinRanJan2019.jpg Song XinRan 宋欣然 BōLuó (菠萝) January 22, 1998 Heilongjiang, China O 21 171 cm Shanghai Shanguye Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WanFangZhouJan2019.jpg Wan FangZhou 万芳舟 JiūJiū (啾啾) July 20, 1998 Jiangxi, China B 22 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WangYuDuoJan2019.jpg Wang YuDuo 王雨朵 DuǒDuǒ (朵朵) March 24, 2000 Sichuan, China ** 20 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WeiXinJan2019.jpg Wei Xin 魏新 WèiDàYé (魏大爷) September 5, 1998 Chongqing, China A 22 168 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WuAnQiJan2019.jpg Wu AnQi 吴安琪 WǔLiù (五六) April 3, 2002 Zhejiang, China A 18 170 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Xiong FangNi 熊芳妮 kuma August 15 Zhejiang, China ** ** ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH YeZhiEnJan2019.jpg Ye ZhiEn 叶知恩 ZhiEn (知恩)
Xiǎo CǎoMéi ZhēnZhēn (小草莓真真)
October 13, 1999 Guangdong, China O 21 156 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH YuanRuiXiJan2019.jpg Yuan RuiXi 袁瑞希 Lydia July 17, 1996 Guangdong, China O 24 159 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH ZhaiYuJiaJan2019.jpg Zhai YuJia 翟羽佳 Xiǎozhái (小宅) September 29, 1996 Tianjin, China O 24 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Zeng SiChun 曾鸶淳 Misaki
JunJun (淳淳)
September 11, 1998 Sichuan, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH ZhuLingJan2019.jpg Zhu Ling 朱苓 kirinrin October 8, 2001 Sichuan, China B 19 172 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH ZhuangXiaoTiJan2019.jpg Zhuang XiaoTi 庄晓媞 Ryoko
ErMei (二妹)
December 6, 1998 Sichuan, China O 21 165 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st