Difference between revisions of "AKB48 Team SH 3rd Generation"

From Wiki48
Jump to: navigation, search
(AKB48 Team SH isn't separated by generations. Only have promoted members and trainees. Source: Official Website and 48pedia)
Line 1: Line 1:
'''[[AKB48 Team SH]]'s 3rd Generation'''. They currently have 9 [[Team SH Trainee|Trainee]] members.
+
[[Category: Delete]]
 
 
* '''[[Li JiaHui]]''' (慧慧 HuìHuì)
 
* '''[[Ma XiaoYu]]''' (小雨 XiǎoYǔ)
 
* '''[[Peng LuXuan]]''' (璇璇 XuánXuán)
 
* '''[[Qiu DiEr]]''' (椰子 YēZi)
 
* '''[[Wang AnNi]]''' (安妮 ĀnNī)
 
* '''[[Wang XuanYa]]''' (乐乐 LèLè)
 
* '''[[Xie WenJie]]''' (婕婕 JiéJié)
 
* '''[[Zhang JiaZhe]]''' (哲哲 ZhéZhé)
 
* '''[[Zhou ChenYuXuan]]''' (鸭鸭 YāYā)
 
 
 
==Graduated==
 
* [[Chen ZhangYuan]] (破破 PòPò) <small>(2020)</small>
 
 
 
==Chart==
 
{{TeamSH3rdGenChart}}
 
 
 
[[Category: AKB48 Team SH]]
 

Revision as of 01:11, 20 June 2021