AKBINGO! Episode 59

From Wiki48
Revision as of 17:12, 24 August 2010 by AikyiTaizne (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
"AKBINGO!" Logo
Miyazawa Sae
Yuka prepares for her jump

Return to AKBINGO!
Back to AKBINGO! Episode 58
Next to AKBINGO! Episode 60

Description

Name: AKBINGO! Episode 59
Date Aired: 2009.11.11
Broadcast Time: 24 minutes
Genre: Variety Show
MC: Bad Boys
Opening Theme: AKB48 - Aitakatta

Episode Segments

No.1 Member wa Dare da! The AKVegas

Participating Members
Dealer Oshima Yuko
Team 1 Miyazaki Miho Kashiwagi Yuki
Team 2 Itano Tomomi Shinoda Mariko
Team 3 Matsubara Natsumi Kyoto (Bad Boys)


First Game: Gachinko High Jump Battle
Jumpers Akimoto Sayaka Kojima Haruna Masuda Yuka Miyazawa Sae Oya Shizuka


Phrase Museum

Combatants Takahashi Minami vs Kashiwagi Yuki


Studio Performance: Watarirouka Hashiritai 3rd Single - Kanpeki Gu~no ne

Studio Members