IDOLS Ft Members

From Wiki48
Revision as of 18:10, 2 June 2023 by Blitzmatch (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Introduction

IDOLS Ft currently has a total of 10 active members.

  • If a member has in fact stopped or does not use the Pocket48 app frequently, that member will be counted as an inactive member.

Members

Members (11): Gao ZhiXian, Liu YuQing, Tian Mi, Wu SiQi, Wang MengZhu, Xiong XinYao, Yang QingYing, Yu YunXuan, Zhang KaiQi, Zhu Yan, Zhao YiMin

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation Joined to IDOLS Ft
IDOLS Ft ChengGeBJune2019.jpg Cheng Ge 程戈 ChéngChéng (程程)
BáiGē (白鸽)
October 27, 1997 Heilongjiang, China ** 25 162cm STAR48 SHY48 3rd August 23, 2023
IDOLS Ft FuYiXuanBEJKKSSep2018.jpg Fu YiXuan 付奕萱 Fufu January 19 Sichuan, China O ** 170cm STAR48 BEJ48 4th September 5, 2023
IDOLS Ft GaoZhiXianHIIIDec2018.jpg Gao ZhiXian 高志娴 JingZi (镜子) October 1, 1998 Zhejiang, China A 25 160cm STAR48 SHY48 1st April 11, 2023
IDOLS Ft Lv SiQi 吕思琪 HaShiQi (哈士奇)
XiaoLu (小驴)
SiQi (47)
November 28, 1999 Heilongjiang, China O 23 170cm STAR48 GNZ48 9th September 8, 2023
IDOLS Ft LiuYuQingSHYRSDec2018.jpg Liu YuQing 刘宇晴 QingQing (晴晴)
WanZi (丸子)
March 29, 2001 Liaoning, China ** 22 165cm STAR48 SHY48 4th January 19, 2019
IDOLS Ft TianMiCKGKKSSep2018.jpg Tian Mi 田密 Sweet
Xiao Sen (小森)
January 15, 2002 Chongqing, China A 21 158cm STAR48 CKG48 3rd September 13, 2019
IDOLS Ft Wu SiQi 吴思琪 Pèiqí (佩琪)
547
October 30, 2000 Sichuan, China ** 22 160cm STAR48 GNZ48 7th November 8, 2021
IDOLS Ft YangQingYingGJune2019.jpg Yang QingYing 阳青颖 LaTiao (辣条) August 27, 2001 Sichuan, China O 22 159cm STAR48 SNH48 5th July 21, 2022
IDOLS Ft ZhuYanSIIIJune2017.jpg Zhu Yan 朱燕 LaoGanbu (老干部) August 20 Dalian, Liaoning, China B ** 170cm STAR48 SHY48 1st January 13, 2020