Template:TeamSHChart

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team Picture Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SH DongFanchiJan2019.jpg Dong FangChi 董芳池 ZànWú (暂无) October 8, 2002 Shanghai, China A 18 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Gong LuWen 龚露雯 Becca
BeiKa (贝卡)
March 16, 2000 Hubei, China ** 20 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Gui ChuChu 桂楚楚 ChuChu (楚楚
GuiYuan (桂圆)
March 10, 1997 Hunan, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Hu XinYin 胡馨尹 Anne Hu
Xiao HuDie (小蝴蝶)
December 19, 2001 Sichuan, China ** 18 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH LiShiQiJan2019.jpg Li ShiQi 李诗绮 TùTù (兔兔)
ShíQī (17)
October 26, 1999 Guizhou, China A 21 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH LiuNianJan2019.jpg Liu Nian 刘念 NiànNiàn (念念) February 2, 2001 Henan, China A 19 163 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. AKB48 China Audition
SH MaoWeiJaJan2019.jpg Mao WeiJia 毛唯嘉 MáoMáo (毛毛) March 16, 1995 Shanghai, China A 25 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. AKB48 China Audition
SH ShenYingJan2019.jpg Shen Ying 沈莹 Kuliko
Lizi (栗子)
March 2, 2000 Shanghai, China O 20 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Shi AiBei 施蔼倍 BeiBei (倍倍)
BeiJi Bei(北极贝)
September 15, 2000 Shanghai, China ** 20 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH ShiKeYanJan2019.jpg Shi KeYan 施可妍 Silvia
TiánTián (甜甜)
July 30, 2001 Jiangsu, China O 19 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH SongXinRanJan2019.jpg Song XinRan 宋欣然 BōLuó (菠萝) January 22, 1998 Heilongjiang, China O 21 171 cm Shanghai Shanguye Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WanFangZhouJan2019.jpg Wan FangZhou 万芳舟 JiūJiū (啾啾) July 20, 1998 Jiangxi, China B 22 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WangYuDuoJan2019.jpg Wang YuDuo 王雨朵 DuǒDuǒ (朵朵) March 24, 2000 Sichuan, China ** 20 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WeiXinJan2019.jpg Wei Xin 魏新 WèiDàYé (魏大爷) September 5, 1998 Chongqing, China A 22 168 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WuAnQiJan2019.jpg Wu AnQi 吴安琪 WǔLiù (五六) April 3, 2002 Zhejiang, China A 18 170 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Xiong FangNi 熊芳妮 kuma August 15 Zhejiang, China ** ** ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH YeZhiEnJan2019.jpg Ye ZhiEn 叶知恩 ZhiEn (知恩)
Xiǎo CǎoMéi ZhēnZhēn (小草莓真真)
October 13, 1999 Guangdong, China O 21 156 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH YuanRuiXiJan2019.jpg Yuan RuiXi 袁瑞希 Lydia July 17, 1996 Guangdong, China O 24 159 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH ZhaiYuJiaJan2019.jpg Zhai YuJia 翟羽佳 Xiǎozhái (小宅) September 29, 1996 Tianjin, China O 24 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Zeng SiChun 曾鸶淳 Misaki
JunJun (淳淳)
September 11, 1998 Sichuan, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH ZhuLingJan2019.jpg Zhu Ling 朱苓 kirinrin October 8, 2001 Sichuan, China B 19 172 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH ZhuangXiaoTiJan2019.jpg Zhuang XiaoTi 庄晓媞 Ryoko
ErMei (二妹)
December 6, 1998 Sichuan, China O 21 165 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st