Unit P

From Wiki48
Jump to: navigation, search
AKB48 Team TP Units
Unit TUnit PAKB48 Team TP Trainee

AKB48 Team TP's Unit P.

  • Their unit color is Soft orange.
  • Announced on May 22, 2022 during the AKB48 Team TP Unit Shuffle.
  • They debuted on July 1, 2022.
  • Their captain will be Wang Yi-chia
  • They currently have 19 members.

History

Unit P History

Members

Trainees

Captaincy

Captain change history

1st
Captain Wang Yi-chia
(2022.07.01 - )

Chart

Unit Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
P ChangYu-linTPFeb2019.jpg Chang Yu-lin 張羽翎 Natsumi (なつみ)
Basuier (八歲兒)
July 11, 2003 Hualien Country, Taiwan ** 19 153cm Muses & Nymph Entertainment AKB48 Taiwan Audition
P ChiuPin-hanFeb2019.jpg Chiu Pin-han 邱品涵 PinHan December 24, 1999 Taipei, Taiwan O 23 153cm Muses & Nymph Entertainment AKB48 Taiwan Audition
P KuoShin-yuMarch2019.jpg Kuo Shin-yu 國興瑀 Guoguo (國國)
Kuni
October 11, 2002 Taipei, Taiwan B 20 173cm Muses & Nymph Entertainment AKB48 Taiwan Audition
P LauHiu-chingTPFeb2019.jpg Lau Hiu-ching 劉曉晴 Koharu (小晴) August 2, 2000 Hong Kong, China O 22 158cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P LeeMeng-chunTPFeb2019.jpg Lee Meng-chun 李孟純 Momo June 4, 2002 Pingtung, Taiwan A 20 163cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P LiCai-jieTPFeb2019.jpg Li Cai-jie 李采潔 Caijia (采潔) March 15, 2004 Taipei, Taiwan O 18 164cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P LiJia-liTPFeb2019.jpg Li Jia-li 李佳俐 Lizi (栗子) November 5, 2001 Taipei, Taiwan A 21 165cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P Lin Ting-li 林亭莉 Ālì (阿莉) June 01, 1999 Taoyuan, Taiwan B 23 161cm Muses & Nymph Entertainment 2nd
P Miyata Ruka 宮田留佳 Ruka
LǔKǎ (嚕卡)
JiāJiā (佳佳)
April 22, 1996 Yamanashi, Japan B 26 157cm Muses & Nymph Entertainment 2nd
P PanTzu-yiTPFeb2019.jpg Pan Tzu-yi 潘姿怡 Mina July 28, 1996 Taipei, Taiwan AB 26 157cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P SinTik-keiTPFeb2019.jpg Sin Tik-kei 冼迪琦 Pockydic
Xiao Di (小迪)
February 13, 1999 Hong Kong, China ** 23 165cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P WangYi-chiaTPFeb2019.jpg Wang Yi-chia
(Captain)
王逸嘉 Chiayiwang (嘉義王) November 18, 2001 Chiayi City, Taiwan O 21 157cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P Trainee ChengChia-yuTPFeb2019.jpg Cheng Chia-yu 鄭佳郁 Pudding (布丁) April 28, 2004 Taipei, Taiwan O 18 164cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P Trainee ChengYu-weiTPFeb2019.jpg Cheng Yu-wei 鄭妤葳 Xiongmei (熊妹) November 11, 2003 Tainan, Taiwan A 19 171cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P Trainee ChiaI-chenTPFeb2019.jpg Chia I-chen 賈宜蓁 Rika (りか) August 18, 1999 Hsinchu City, Taiwan O 23 174.7cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P Trainee KaoYen-chenTPFeb2019.jpg Kao Yen-chen 高硯晨 Chenchen (晨晨) July 16, 2006 New Taipei City, Taiwan O 16 151cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P Trainee Lin Jia-ni 林佳霓 Níní (霓霓) January 16, 2005 New Taipei, Taiwan A 18 162cm Muses & Nymph Entertainment 2nd
P Trainee TungZih-syuanTPFeb2019.jpg Tung Zih-syuan 董子瑄 Annie (安妮瑄) December 4, 2003 Taipei, Taiwan A 19 162.5cm Muses & Nymph Entertainment 1st
P Trainee Wu Wan-ling 吳婉淩 LíngLíng (淩淩) August 10, 2004 Taipei, Taiwan AB 18 155cm Muses & Nymph Entertainment 2nd