AKB48 Team SH 1st Generation

From Wiki48
Jump to: navigation, search

AKB48 Team SH 1st Generation (AKB48 Team SH 一期生). They currently have 16 promoted members and 1 trainee.

Members

Trainee

Graduated

List of members who have graduated

1st Generation Songs from AKB48 Team SH Singles & Albums

Chart

Generation Picture Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
1st DongFanchiJan2019.jpg Dong FangChi 董芳池 Zàn wú
(暂无)
October 8, 2002 Shanghai, China ** 20 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st LiShiQiJan2019.jpg Li ShiQi 李诗绮 Tù tù
(兔兔),
17
October 26, 1999 Guizhou, China A 23 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st LiuNianJan2019.jpg Liu Nian 刘念 Niàn Niàn
(念念)
February 2, 2001 Henan, China ** 21 163 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st MaoWeiJaJan2019.jpg Mao WeiJia 毛唯嘉 Maomao
(毛毛)
March 16, 1995 Shanghai, China A 27 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ShenYingJan2019.jpg Shen Ying 沈莹 Lizi
(栗子)
March 2, 2000 Shanghai, China O 22 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ShiKeYanJan2019.jpg Shi KeYan 施可妍 Tián tián
(甜甜)
July 30, 2001 Jiangsu, China O 21 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st SongXinRanJan2019.jpg Song XinRan 宋欣然 Bōluó
(菠萝)
January 22, 1998 Heilongjiang, China O 23 171 cm Shanghai Shanguye Culture Development Co., Ltd.
1st WanFangZhouJan2019.jpg Wan FangZhou 万芳舟 Jiūjiū
(啾啾)
July 20, 1998 Jiangxi, China B 24 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WeiXinJan2019.jpg Wei Xin 魏新 Wèi dàyé
(魏大爷)
September 5, 1998 Chongqing, China ** 24 168 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WuAnQiJan2019.jpg Wu AnQi 吴安琪 Wǔliù
(五六)
April 3, 2002 Zhejiang, China A 20 170 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st XuYiTingJan2019.jpg Xu YiTing 徐依婷 Marumaru
(丸丸)
September 17, 2000 Shanghai, China O 22 166 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st YeZhiEnJan2019.jpg Ye ZhiEn 叶知恩 Xiǎo cǎoméi zhēn zhēn
(小草莓真真)
October 13, 1999 Guangdong, China O 23 156 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st YuanRuiXiJan2019.jpg Yuan RuiXi 袁瑞希 Lydia July 17, 1996 Guangdong, China O 26 159 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhaiYuJiaJan2019.jpg Zhai YuJia 翟羽佳 Xiǎozhái
(小宅)
September 29, 1996 Tianjin, China O 26 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuLingJan2019.jpg Zhu Ling 朱苓 kirinrin October 8, 2001 Sichuan, China B 21 172 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuangXiaoTiJan2019.jpg Zhuang XiaoTi 庄晓媞 Er Mei
(二妹)
December 6, 1998 Sichuan, China O 24 165 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuoNianQiJan2019.jpg Zhou NianQi 周念琪 QīQī
(77)
August 24, 2002 Jiangxi, China O 20 167 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.