AKB48 Team SH 5th Generation

From Wiki48
Jump to: navigation, search

AKB48 Team SH 5th Generation (AKB48 Team SH 五期生). They currently have 2 promoted member and 4 trainees.

Members

Trainees

Chart

Generation Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
5th Du XinYi 杜昕懿 Xīguā (西瓜) September 13, 2002 Shanghai, China A 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Wang YuTing 王予婷 Tíngtíng (婷婷), Xiǎo húlí (小狐狸) December 19, 2002 Anhui, China ** 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Zhang ShiYu 张诗瑜 Shīshī (诗诗) August 29, 2002 Shanghai, China B 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Zhang YaQian 张雅茜 Qiànqiàn (茜茜) March 3, 2000 Yunnan, China A 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Zheng YuShan 郑雨姗 Shānshān (姗姗) June 20, 2006 Liaoning, China O 17 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.