Daisy

From Wiki48
Jump to: navigation, search

AKB48 Team TP's Daisy (小雛菊). Their team color is Daisy. They currently have 14 members.

Transferred

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Daisy ChenShih-yaTPFeb2019.jpg Chen Shih-ya
(Captain)
陳詩雅 Miyabi (みやび)
ShīYǎ (詩雅)
April 24, 1995 Taipei, Taiwan O 25 153cm Muses & Nymph Entertainment AKB48 Taiwan Audition
Daisy PanTzu-yiTPFeb2019.jpg Pan Tzu-yi 潘姿怡 Mina July 28, 1996 Taipei, Taiwan AB 24 157cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy SinTik-keiTPFeb2019.jpg Sin Tik-kei 冼迪琦 Pockydic
Xiao Di (小迪)
Stitch (スティッチ)
Dickie
February 13, 1999 Hong Kong, China ** 21 165cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy TsaiYa-enTPFeb2019.jpg Tsai Ya-en 蔡亞恩 Chunana
Soba(そば)
Sobachan (そばちゃん)
QiáoNài Miàn (蕎奈麵)
MiànMiàn (麵麵)
October 21, 2000 Keelung, Taiwan A 19 160cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy KuoShin-yuMarch2019.jpg Kuo Shin-yu 國興瑀 國國 (Guoguo)
Kuni
October 11, 2002 Taipei, Taiwan B 17 173cm Muses & Nymph Entertainment AKB48 Taiwan Audition
Daisy ChiaI-chenTPFeb2019.jpg Chia I-chen 賈宜蓁 Rika (りか) August 18, 1999 Hsinchu, Taiwan O 20 174.7cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy PoLingTPFeb2019.jpg Po Ling 柏靈 Rei (れい)
Kèzhǎng (課長)
September 13, 1999 Taipei, Taiwan O 20 157cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy LeeMeng-chunTPFeb2019.jpg Lee Meng-chun 李孟純 Momo June 04, 2002 Pingtung, Taiwan A 18 164cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy LinChieh-hsinTPFeb2019.jpg Lin Chieh-hsin 林潔心 Dòupí (豆皮)
Kējī (柯基)
March 27, 2003 New Taipei, Taiwan A 17 148.5cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy LiCai-jieTPFeb2019.jpg Li Cai-jie 李采潔 Caijia (采潔)
HánHán (涵涵)
March 15, 2004 Taipei, Taiwan O 16 164cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy TungZih-syuanTPFeb2019.jpg Tung Zih-syuan 董子瑄 Annie (安妮瑄) December 04, 2003 Taipei, Taiwan A 16 162.5cm Muses & Nymph Entertainment TPE48 1st
Daisy Miyata Ruka 宮田留佳 Ruka
LǔKǎ (嚕卡)
JiāJiā (佳佳)
April 22, 1996 ** B 24 157cm Muses & Nymph Entertainment 2nd
Daisy Wu Wan-ling 吳婉淩 LíngLíng (淩淩) August 10, 2004 ** AB 16 155cm Muses & Nymph Entertainment 2nd
Daisy Lin Jia-ni 林佳霓 Níní (霓霓) January 16, 2005 ** A 15 162cm Muses & Nymph Entertainment 2nd