Template:TeamSH2ndGenChart

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
2nd Cheng AnZi 程安子 Xiao MoTou (小魔头), Meimei (妹妹) March 12, 2002 Hubei, China ** 20 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Gong LuWen 龚露雯 BeiKa (贝卡) March 16, 2000 Hubei, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Gui ChuChu 桂楚楚 ChuChu (楚楚), GuiYuan (桂圆) March 10, 1997 Hunan, China ** 25 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Hu XinYin 胡馨尹 Xiao HuDie (小蝴蝶) December 19, 2001 Sichuan, China ** 20 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Jian QiangWei 渐蔷薇 QiangWei (蔷薇) November 21, 1997 Shandong, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Kong KeXin 孔珂昕 Xiao k (小k), KeXin (珂昕) October 13, 1997 Shandong, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Li YuMiao 李于淼 ShuiShui (水水) July 11, 2001 Shanghai, China ** 21 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Liang ShiAn 梁时安 AnAn (安安) April 2, 1998 Beijing, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Pu ZhiYing 蒲祉颖 PuTao (葡萄) July 28, 1999 Sichuan, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Pan QiuYi 潘秋怡 FanQie (番茄) May 23, 1998 Guangdong , China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Shi AiBei 施蔼倍 BeiBei (倍倍), BeiJi Bei(北极贝) September 15, 2000 Shanghai, China ** 21 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Tan JunXi 谭珺兮 dada May 19, 1998 Sichuan, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Wang YuRan 王俞然 NiNi May 26, 1996 Fujian, China ** 26 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Wu YiTing 吴怡婷 JiuJiu (九九) November 19, 1999 Zhejiang, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Xiong FangNi 熊芳妮 kuma August 15 Zhejiang, China ** ** ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zhang QianFei 张倩霏 FeiFei (霏霏) July 25, 1998 Hebei, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zhang QiaoYu 张乔瑜 XiaoYu (小鱼) June 5, 1998 Shandong, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zhang YingLu 张樱璐 LuLu (露露) January 2 Anhui, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zeng SiChun 曾鸶淳 Misaki, JunJun (淳淳) September 11, 1998 Sichuan, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zou RuoNan 邹若男 NanNan Jiang (囡囡酱) April 23, 1998 Jiangsu, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.