CKG48.

From Wiki48
Jump to: navigation, search

CKG48.

  • Their color is Golden Brown.
  • On January 19, 2019 the group was disbanded. Later, on March 16, 2019 the group was reformed.
  • CKG48 doesn't have any teams, but the members are regular members.
  • Their current Captain is Mao YiHan and the Co-Captain is Zhang AiJing.
  • They currently have 23 members.

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st 2nd
Captain Tian QianLan
(2020.10.24 - 2021.10.04)
Mao YiHan
(2021.12.11 - )
Co-Captain Zhang AiJing
(2021.12.11 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Miss Camellia 2019.03.16 - 2019.05.11 7
2 Qíhuàn de Jiāmiǎn Lǚchéng
(奇幻的加冕旅程)
2019.05.01 - 2019.07.14 9
3 Miss Camellia Chéngzhǎng
(Miss Camellia 成长)
2019.07.20 - 2020.12.14 17
4 The Winter of Wings
(凛冬的羽翼)
2019.12.31 - 2020.01.18 4
5 Miss Camellia Zhànfàng
(Miss Camellia 绽放)
2020.06.20 - 2020.10.17 13
6 Theater no Megami
(剧场女神)
2020.11.07 - 2021.10.23 34
7 Pūtōng Pūtōng
(扑通扑通)
2021.09.21 -
8 Te wo Tsunaginagara
(百分百·手牵手)
2022.01.01 -

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
CKG48 Chen YingLin 陈颖琳 Mori
Lin(林)
May 22, 2001 Guangdong, China AB 20 165cm STAR48 5th
CKG48 Fu MeiShan 付美善 ShànShàn (扇扇) February 8, 2002 Jilin, China A 19 162cm STAR48 5th
CKG48 GaoXueYiNIIIDec2018.jpg Gao XueYi 高雪逸 GuoHe (果核) October 27, 2000 Chongqing, China O 21 170cm STAR48 GNZ48 2nd
CKG48 Jiang Xin 江鑫 JiangXiaoXin (江小鑫)
Little Star (小星星)
XiaoBuDian (小不点)
January 18, 2003 Chongqing, China B 18 157 STAR48 SNH48 12th
CKG48 Liang JingJin 梁晶金 LiangJingJing (亮晶晶)
CuiGu (脆骨)
DongDong (鸫鸫)
February 11, 1999 Zigong, Sichuan, China ** 22 170cm STAR48 4th
CKG48 LaiJunYiZDec2018.jpg Lai JunYi 赖俊亦 XiaoLan XiaoLai (小懒 小赖) July 28, 2002 Chengdu, Sichuan, China ** 19 164cm STAR48 GNZ48 2nd
CKG48 Liu YuTing 刘宇婷 Saeki February 18 Sichuan, China ** ** 168cm STAR48 5th
CKG48 Luo EnNi 罗恩妮 XiǎoDànNí (小蛋泥) April 8 Chongqing, China ** ** **cm STAR48 5th
CKG48 Luo YuTing 骆羽庭 LuòLuò (洛洛)
LuòBǎo (洛宝)
LuòZǎi (洛崽)
April 24, 2002 Zhejiang, China ** 19 158.5cm STAR48 5th
CKG48 LeiYuXiaoCSep2018.jpg Lei YuXiao 雷宇霄 XiāoXiāo (霄霄)
XiāoJiàng (霄酱)
November 03, 2002 Guangzhou, Guangdong, China A 19 164cm STAR48 1st
CKG48 MaoYiHanCSep2018.jpg Mao YiHan 毛译晗 Xiǎomáo (小毛)
XiǎoMáomao (小毛毛)
November 27, 1999 Chongqing, China A 22 165cm STAR48 1st
CKG48 Pan Ying 潘颖 PangDa (胖达)
XiaoXiong RuangTang (小熊软糖)
April 6, 2001 Chongqing, China ** 20 165cm STAR48 4th
CKG48 PengYuHanKNov2018.jpg Peng YuHan 彭榆涵 Yu Hang Yuan (宇航员)
Xiao Hu Ya (小虎牙)
January 18, 2003 Chenzhou, Hunan, China AB 18 166cm STAR48 3rd
CKG48 WuJingJingKSep2018.jpg Wu JingJing 吴晶晶 Xiǎo ZhūZǎi (小猪仔)
JīngJīng (晶晶)
June 30, 1998 Hengyang, Hunan, China A 23 150cm STAR48 1st
CKG48 WuXueYuKSep2018.jpg Wu XueYu 吴学雨 Xiǎo Píngguǒ (小苹果)
GuǒGuǒ (果果)
April 15, 1999 Sichuan, China ** 22 164cm STAR48 1st
CKG48 Xie JinNan 谢金男 HuānHuān (欢欢) May 7, 2002 Sichuan, China ** 19 161cm STAR48 5th
CKG48 XiongSuJunBJune2019.jpg Xiong SuJun 熊素君 XiaoXiong (小熊) September 9, 1995 Jiangxi, China O 26 165cm STAR48 SNH48 5th
CKG48 YangYunHanSIIIOct2018.jpg Yang YunHan 杨允涵 ShanShan (闪闪) April 16, 1995 Guizhou, China ** 26 160cm STAR48 SHY48 1st
CKG48 ZhangAiJingEJune2019.jpg Zhang AiJing 张爱静 BingBing (饼饼) August 3, 1997 Leshan, Sichuan, China ** 24 160cm STAR48 SHY48 1st
CKG48 Zhang Fan 张帆 JiǔWō (酒窝)
JiǔJiǔ (酒酒)
September 11, 2002 Sichuan, China ** 19 161cm STAR48 5th
CKG48 ZhouQianYuGMarch2017.jpg Zhou QianYu 周倩玉 Akuma April 18, 2000 Neijiang, Sichuan, China ** 21 158cm STAR48 SNH48 6th
CKG48 Zhu RuiYuan 朱瑞缘 XiǎoYuán (小缘) August 18, 2001 Chongqing, China A 20 159cm STAR48 5th
CKG48 ZhaoZeHuiKSep2018.jpg Zhao ZeHui 赵泽慧 HuìHuì (慧慧), ZéHuì (泽慧), HuìEr (慧儿), SuānNǎi (酸奶) April 25, 1998 Xi'an, Shaanxi, China O 23 168cm STAR48 1st