Team SII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
SNH48 Teams
Team SIITeam NIITeam HII
Team XTrainee

SNH48's Team SII (S队). .

  • Their team color is Light Blue.
  • Formed on November 11, 2013.
  • Their current Captain is Duan YiXuan.
  • The current MVP for Team SII is Duan YiXuan (April 2024).
  • They currently have 20 members.

History

Team SII History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st 2nd 3rd 4th
Captain Mo Han
(2011.11.11 - 2015.09.13)
Dai Meng
(2015.09.13 - 2019.01.26)
Qian BeiTing
(2019.01.26 - 2020.10.14)
Duan YiXuan
(2020.11.14 - )
Co-Captain Mo Han
(2015.09.13 - 2019.01.26)
Dai Meng
(2019.01.26 - 2020.10.14)
-

Stages

# Stage name Date Performances
1 Saishuu Bell ga Naru
(最後的鐘聲響起)
2013.11.23 - 2013.12.15
2014.03.20 - 2014.08.03
2016.03.16
40
2 Nagai Hikari
(永恒之光)
2013.12.27 - 2014.05.16
2014.08.08
40
3 Pajama Drive
(不眠之夜)
2014.05.30 - 2014.11.01 40
4 RESET
(勇气重生)
2014.11.07 - 2015.06.20 48
5 Yume wo Shinaseru
Wake ni Ikanai

(让梦想闪耀)
2015.06.26 - 2016.02.18 35
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八個閃耀瞬間)
2016.02.26 - 2016.05.14 16
6 Xīn de Lǚchéng
(心的旅程)
2016.05.20 - 2017.06.10 61
7 Dì 48 Qū
(第48区)
2017.06.30 - 2018.04.30 38
7.5 Měilì 48 Qū
(美麗48区)
2018.05.01 - 2018.11.18 25
8 Plan Salvation
(重生计划)
2018.11.23 - 2021.06.03 120
8.5 Plan Salvation 2.0
(重生计划2.0)
2021.06.18 - 2022.01.22 29
9 DREAM
(幻镜)
2021.12.18 - -

Team SII Songs on SNH48 Albums and EPs

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SII Chen YuZi 陈雨孜 YuZi (鱼籽) June 29, 1998 Shanghai, China O 25 165cm STAR48 12th
SII DuanYiXuanBJune2019.jpg Duan YiXuan
(Captain)
段艺璇 DDD August 19, 1995 Chenzhou, Hunan, China O 28 159cm STAR48 5th
SII HuangEnRuJJune2019.jpg Huang EnRu 黄恩茹 Ruru May 5, 1997 Wenzhou, Zhejiang, China O 27 165cm STAR48 BEJ48 1st
SII LiHuiSIIIDec2018.jpg Li Hui 李慧 Li QinTian (李晴天) November 08, 1996 Chengde, Hebei, China B 27 170cm STAR48 SHY48 1st
NIII
SII
LiuQianQianNIIIJune2019.jpg Liu QianQian 刘倩倩 677 November 28, 1994 Fuzhou, Fujian, China B 29 162cm STAR48 6th
SII Lu XinYi 芦馨怡 XiaoLu (小芦) October 29, 2001 Wenzhou, Zhejiang, China AB 22 163cm STAR48 16th
SII LiuZengYanSIIDec2018.jpg Liu ZengYan 刘增艳 ZengGuo (增锅)
ZengZeng (增增)
August 31, 1996 Chengdu, Sichuan, China B 27 157cm STAR48 5th
SII MaYuLingEJune2019.jpg Ma YuLing 马玉灵 YuZi (玉子) October 6, 1999 Jianyang, Sichuan, China ** 24 166cm STAR48 6th
SII Ning Ke 宁轲 KēKē (轲轲), kk May 2, 1999 Sichuan, China ** 25 168cm STAR48 BEJ48 7th
SII PengJiaMinEJune2019.jpg Peng JiaMin 彭嘉敏 Péngpéng (彭彭) September 29, 1999 Guangzhou, Guangdong, China O 24 165cm STAR48 BEJ48 4th
SII ShenXiaoAiBJune2019.jpg Shen XiaoAi 沈小爱 TuZi (兔子)
DaAi (大爱)
December 7, 1995 Chaozhou, Guangdong, China O 28 161cm STAR48 BEJ48 2nd
SII ShaoXueCongSIIDec2018.jpg Shao XueCong 邵雪聪 Coco August 28, 1996 Shijiazhuang, Hebei, China B 27 165cm STAR48 4th
SII TianShuLiBJune2019.jpg Tian ShuLi 田姝丽 TianTian (甜甜)
LiLi (丽丽)
ShuFei (姝妃)
November 9, 1996 Suzhou, Jiangsu, China O 27 165cm STAR48 5th
SII You Miao 由淼 YòuZi (柚子) August 5, 1998 Qingdao, Shandong, China AB 25 169cm STAR48 13th
SII YanMingJunBJune2019.jpg Yan MingJun 闫明筠 JunGu (菌菇) February 11, 1998 Zhengzhou, Henan, China B 26 171cm STAR48 4th
SII Yang XinYu 杨心渝 DàYú (大渝)
YúJiě (渝姐)
JiěJiě (姐姐)
May 11, 2003 Quanzhou, Fujian, China A 21 169cm STAR48 18th
SII Zhu HanJia 朱涵佳 WeiLiJia (惠理佳)
Erika
February 18, 2004 Hong Kong, China O 20 170cm STAR48 16th
SII Zhang Qian 张倩 SAGO February 26, 2002 Jiangsu, China A 22 164cm STAR48 19th
SII ZhaoTianYangBJune2019.jpg Zhao TianYang 赵天杨 Zaizai (崽崽)
HuoHuo (货货)
December 25, 1995 Hulunbuir, Inner Mongolia, China ** 28 164cm STAR48 SHY48 3rd
SII Zhou TongYue 周童玥 XiǎoZhōu (小周) March 22, 2005 Nanjing, Jiangsu, China  ? 19 165cm STAR48 18th