Team SII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team SII (January 2019)

SNH48's Team SII (S队). Their team color is Light Blue. They currently have 25 members.

(History: Team SII)

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position

Stages

# Stage name Date Performances
1 Saishuu Bell ga Naru
(最後的鐘聲響起)
2013.11.23 - 2013.12.15
2014.03.20 - 2014.08.03
2016.03.16
40
2 Nagai Hikari
(永恒之光)
2013.12.27 - 2014.05.16
2014.08.08
40
3 Pajama Drive
(不眠之夜)
2014.05.30 - 2014.11.01 40
4 RESET
(勇气重生)
2014.11.07 - 2015.06.20 48
5 Yume wo Shinaseru
Wake ni Ikanai

(让梦想闪耀)
2015.06.26 - 2016.02.18 35
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八個閃耀瞬間)
2016.02.26 - 2016.05.14 16
6 Xīn de Lǚchéng
(心的旅程)
2016.05.20 - 2017.06.10 61
7 Dì 48 Qū
(第48区)
2017.06.30 - 2018.04.30 38
7.5 Měilì 48 Qū
(美麗48区)
2018.05.01 - 2018.11.18 25
8 Plan Salvation
(重生计划)
2018.11.23 - -

Team SII Songs on SNH48 Albums and EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SII Bian ChuXian 卞楚娴 QuanQuan (圈圈) March 23, 1998 Jiangsu, China A 22 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 14th
SII Chen YuZi 陈雨孜 YuZi (鱼籽) June 29, 1998 Shanghai, China O 22 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 12th
SII DuanYiXuanBJune2019.jpg Duan YiXuan 段艺璇 DDD August 19, 1995 Hunan, China O 25 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
SII Feng YuTing 冯雨停 YuTing (雨停) September 17, 1996 Jiangsu, China A 24 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 14th
SII HuangEnRuJJune2019.jpg Huang EnRu 黄恩茹 Ruru May 5, 1997 Zhejiang, China O 23 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. BEJ48 1st
SII JiangYunSIIDec2018.jpg Jiang Yun 蒋芸 Mirai (未来) March 27, 1992 Jiangsu, China B 28 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII Liu ChenXue 刘晨雪 XueXue (雪雪)
DuoEr (朵儿)
June 19, 2000 Shandong, China A 20 174cm Shanghai Siba culture media Ltd. 14th
CKG48 / SII LiHuiSIIIDec2018.jpg Li Hui 李慧 Li QinTian (李晴天)
TuYa (兔牙)
November 08, 1996 Hebei, China ** 23 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. SHY48 1st
SII Liu LiQian 刘丽千 LiLiZhu (丽丽猪) July 13, 2000 Hubei, China A 20 172cm Shanghai Siba culture media Ltd. 12th
NIII / SII LiuQianQianNIIIJune2019.jpg Liu QianQian 刘倩倩 677 November 28, 1994 Fujian, China ** 25 162cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 6th
SII Lu YeHui 陆叶卉 YeZi (叶子) July 14, 1998 Sichuan, China O 22 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 14th
SII LiuZengYanSIIDec2018.jpg Liu ZengYan 刘增艳 ZengGuo (增锅)
ZengZeng (增增)
August 31, 1996 Sichuan, China B 24 157cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
SII MaYuLingEJune2019.jpg Ma YuLing 马玉灵 YuZi (玉子) October 6, 1999 Sichuan, China ** 21 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
SII Ning Ke 宁轲 KēKē (轲轲), kk May 2, 1999 Sichuan, China ** 21 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. BEJ48 7th
SII PengJiaMinEJune2019.jpg Peng JiaMin 彭嘉敏 Péngpéng (彭彭) September 29, 1999 Guangdong, China O 21 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. BEJ48 4th
SII SunRuiSIIDec2018.jpg Sun Rui 孙芮 Three July 29, 1995 Heilongjiang, China A 25 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII ShenXiaoAiBJune2019.jpg Shen XiaoAi 沈小爱 TuZi (兔子)
DaAi (大爱)
December 7, 1995 Guangdong, China O 24 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. BEJ48 2nd
SII ShaoXueCongSIIDec2018.jpg Shao XueCong 邵雪聪 Coco August 28, 1996 Hebei, China B 24 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
SII TianShuLiBJune2019.jpg Tian ShuLi 田姝丽 TianTian (甜甜)
LiLi (丽丽)
ShuFei (姝妃)
November 9, 1996 Jiangsu, China O 23 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
SII WenJingJieSIIDec2018.jpg Wen JingJie 温晶婕 CaoMei (草莓) March 15, 1997 Sichuan, China ** 23 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII WangQiuRuSHYRSDec2018.jpg Wang QiuRu 王秋茹 Qiu Ru (秋茹) October 2, 2003 Liaoning, China ** 17 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. SHY48 4th
SII You Miao 由淼 YòuZi (柚子) August 5, 1998 Shandong, China AB 22 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 13th
SII YanMingJunBJune2019.jpg Yan MingJun 闫明筠 JunGu (菌菇) February 11, 1998 Henan, China B 22 171cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
SII YuanYuZhenSIIDec2018.jpg Yuan YuZhen 袁雨桢 YuZhen (余震)
JunJun (俊俊)
January 10, 1998 Hunan, China ** 22 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII ZhaoTianYangBJune2019.jpg Zhao TianYang 赵天杨 Zaizai (崽崽)
HuoHuo (货货)
December 25, 1995 Inner Mongolia, China ** 24 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. SHY48 3rd