GNZ48 Team NIII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
GNZ48 Teams
Team GTeam NIIITeam Z
Trainee

GNZ48's Team NIII (NIII队).

  • Their team color is Bright Yellow.
  • Formed on April 20, 2016.
  • Their current captain is Lu Jing and their vice-captain is Shi ZhuJun.
  • The current MVP for Team NIII is Lu Jing (February 2024).
  • They currently have 18 members.

History

Team NIII History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st 2nd 3rd
Captain Liu LiFei
(2016.10.02 - 2020.11.15)
Wu YuFei
(2020.11.15 - 2023.01.15)
Lu Jing
(2023.08.05 - )
Co-Captain Liu QianQian
(2016.10.02 - 2020.11.15)
Liu LiFei
(2021.11.07 - 2023.01.15)
Shi ZhuJun
(2024.02.03 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Boku no Taiyou
(我的太阳)
2016.04.30 - 2017.03.18
2018.10.05
76
2 Dì 1 Rénchēng
(第1人称)
2017.03.24 - 2018.07.01 90
3 Fiona.N
(菲安娜的执着)
2018.07.06 - 2020.01.18
2021.07.03 - 2023.03.05
-
Anniversary
Commemorative
Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.02 - 2020.01.11 30
Anniversary
Commemorative
Tāmen suǒ bù zhīdào de Team NIII
(他们所不知道的TEAM NIII)
2022.05.02 - 2023.04.08 33
Anniversary
Commemorative
Qǐchéng: Team NIII
(启程:TEAM NIII)
2023.04.16 -

Team NIII Songs on GNZ48 and SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
NIII ChenNanXiNIIIJune2019.jpg Chen NanXi 陈楠茜 Nancy June 12, 1995 Sanmenxia, Henan, China ** 28 168cm STAR48 SNH48 6th
NIII HongJingWenNIIIJune2019.jpg Hong JingWen 洪静雯 NaiGai (奶盖) October 14, 1996 Haikou, Hainan, China B 27 164cm STAR48 SNH48 6th
NIII Huang RuTong 黄汝彤 XiaoTong (小彤)
YuTou (芋头)
January 26, 2002 Macau ** 22 167cm STAR48 11th
NIII LuJingNIIIJune2019.jpg Lu Jing
(Captain)
卢静 Naonao November 5, 1994 Longyan, Fujian, China ** 29 155cm STAR48 SNH48 6th
NIII Lu JingTing 陆靖婷 Jìng Tíng (靖婷)
Lùjìng (路径)
Qīngtíng (蜻蜓)
July 10, 2002 Guangzhou, Guangdong, China A 21 160cm STAR48 12th
NIII LiuLiFeiNIIIJune2019.jpg Liu LiFei 刘力菲 Miffy October 30, 1995 Dazhou, Sichuan, China ** 28 168cm STAR48 SNH48 6th
NIII
SII
LiuQianQianNIIIJune2019.jpg Liu QianQian 刘倩倩 677 November 28, 1994 Fuzhou, Fujian, China B 29 162cm STAR48 SNH48 6th
NIII Shi ZhuJun 石竹君 ShiZu (十竹) December 25, 1999 Huaihua, Hunan, China O 24 166cm STAR48 8th
NIII TangLiJiaNIIIJune2019.jpg Tang LiJia 唐莉佳 Liga
Olivia
January 18, 1996 Mianyang, Sichuan, China A 28 160cm STAR48 SNH48 6th
NIII WangCuiFeiZJune2019.jpg Wang QianNuo 王芊诺 NuoNuo February 21, 2000 Guanzhou, Guangdong, China ** 24 169cm STAR48 1st
NIII Wang YuChen 王语晨 ChenChen (晨晨)
ZhuangZhuang (壮壮)
TianTian (甜甜)
May 18, 2002 Chongqing, China A 21 161cm STAR48 13th
NIII WangZiSHYRSDec2018.jpg Wang Zi 王梓 WangZi (王子)
ErXin (二欣)
December 23, 1999 Qingyang, Gansu, China A 24 163cm STAR48 SHY48 4th
NIII XianShenNanNIIIJune2019.jpg Xian ShenNan 冼燊楠 Usagi November 9, 2001 Wuzhou, Guangxi, China B 22 163cm STAR48 SNH48 6th
NIII Xiang YuJing 项宇婧 Chéng Chéng (程程)
ChéngZi(橙子)
July 9, 2002 Shangrao, Jiangxi, China ** 21 158cm STAR48 10th
NIII
HII
ZhengDanNiNIIIJune2019.jpg Zheng DanNi 郑丹妮 Kimmy January 26, 2001 Shenzhen, Guangdong, China O 23 167cm STAR48 SNH48 6th
NIII ZengJiaCSep2018.jpg Zeng Jia 曾佳 Sora October 24, 1999 Chongqing, China O 24 156cm STAR48 CKG48 1st
NIII ZhangRunNIIIJune2019.jpg Zhang Run 张润 Run (润)
Junko
November 15, 2001 Chengdu, Sichuan, China O 22 165cm STAR48 6th
HII
NIII
ZhangXinNIIIMay2019.jpg Zhang Xin 张昕 ZiCai (紫菜) October 19, 1995 Guangzhou, Guangdong, China A 28 168cm STAR48 SNH48 3rd