GNZ48 Trainee

From Wiki48
Jump to: navigation, search
GNZ48 Teams
Team GTeam NIIITeam Z
TraineeClass 4Class 8

GNZ48's Trainee (预备生 Yùbèi Shēng) or Kenkyuusei.

 • The official trainee system was implemented since October 1, 2017.
 • From October 2, 2022, they are separated into two groups. Group A and Group B.
 • They currently have 26 trainees.

Members

 • Chen ShuYu (淑钰 ShūYù, 恩夏 ēn xià, 夏夏 XiàXià) - 13th Generation
 • Guo ZhaoYuan (小郭 XiaoGuo, 锅巴 GuoBa, 沙庄儿 ShaZuangEr) - 13th Generation
 • He LinYan (果冻 Guǒdòng) - 13th Generation
 • Huang RuTong (小彤 XiaoTong) - 11th Generation
 • Hui YuXuan (小惠 XiaoHui) - 11th Generation
 • Huang YiXuan (稚雨 Zhì Yǔ, 至于 Zhìyú, 暄暄 XuānXuān) - 13th Generation
 • Lin EnTong (林恩 LinEn) - 11th Generation
 • Lu JingTing (靖婷 Jìng Tíng, 路径 Lùjìng, 蜻蜓 Qīngtíng) - 12th Generation
 • Lei ShuYi (小先 XiaoXian) - 11th Generation
 • Liu XinYuan (小杏 Xiǎo xìng) - 13th Generation
 • Lin YiXi (希希 XīXī, 奕希 Yìxī, 直直 ZhiZhi, 阮阮 RuanRuan) - 13th Generation
 • Ma KeYue (make悦 makeYue, Yuka, 小马 XiaoMa) - 13th Generation
 • Meng XiaoLi (小萌 XiaoMeng, 小丽 XiaoLi, 萌萌 MengMeng, 丽姐 LiJie) - 13th Generation
 • Qin LuDan (卤蛋 LuDan, 懒羊羊 LanYangYang, 丹丹 DanDan) - 13th Generation
 • Qiu LiuJia (秋秋 Qiūqiū) - 13th Generation
 • Song XiaoLu (半仙儿 BaXianEr, 小鹿 XiaoLu) - 13th Generation
 • Shen YuXin (杏子 AnZu) - 13th Generation
 • Tan SiHui (tt, 丝瓜 Sīguā, 大哥 Dàgē) - 13th Generation
 • Wang YuChen (晨晨 ChenChen, 壮壮 ZhuangZhuang, 甜甜 TianTian) - 13th Generation
 • Xia Ying (夏夏 XiaXia, 莹崽 YingZai) - 13th Generation
 • Xu YaLan (澜澜 LanLan, 小澜花 XiaoLanHua) - 13th Generation
 • Ye YingYu (小叶 XiaoYe, 叶鱼 YeYu, 耶耶鱼 YeYeYu) - 13th Generation
 • Zhong JieWen (钟钟 Zhōngzhōng) - 13th Generation
 • Zhou ShiRu (是汝 Shìrǔ) - 13th Generation
 • Zhang ShuYu (书瑀 ShuYu) - 8th Generation
 • Zhang ZhiXin (小洗 XiaoXi, 小年 XiaoNian) - 13th Generation

Debuted

List of members who have debuted

Transferred

List of members who have transferred

Former Trainee

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Ǒuxiàng Yánjiū Jìhuà
(偶像研究计划)
2017.10.01 - 2018.12.30
2019.03.30
2021.11.07
64
2 Mèngxiǎng Fènjìn Jìhuà
(梦想奋进计划)
2022.10.05 -

Chart

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Trainee Chen ShuYu 陈淑钰 ShūYù (淑钰)
ēn xià (恩夏)
XiàXià (夏夏)
February 23, 2006 Guangzhou, Guangdong, China B 16 162cm STAR48 13th
Trainee Guo ZhaoYuan 郭兆媛 XiaoGuo (小郭)
GuoBa (锅巴)
ShaZuangEr (沙庄儿)
February 7 Hebei, China B ** 161cm STAR48 13th
Trainee He LinYan 何林燕 Guǒdòng (果冻) October 23 Chongqing, China O ** 171cm STAR48 13th
Trainee Huang RuTong 黄汝彤 XiaoTong (小彤)
YuTou (芋头)
January 26, 2002 Macau ** 20 167cm STAR48 11th
Trainee Huang YiXuan 黄艺暄 Zhì Yǔ (稚雨)
Zhìyú (至于)
XuānXuān (暄暄)
November 10, 2006 Nanning, Guangxi, China O 16 167cm STAR48 13th
Trainee Hui YuXuan 惠煜轩 XiaoHui (小惠) December 8, 2002 Shenzhen, Guangdong, China ** 19 168cm STAR48 11th
Trainee Lin EnTong 林恩同 LinEn (林恩)
EnTong (恩同)
June 3, 2006 Shenzhen, Guangdong, China O 16 160cm STAR48 11th
Trainee Lu JingTing 陆靖婷 Jìng Tíng (靖婷)
Lùjìng (路径)
Qīngtíng (蜻蜓)
July 10, 2002 Guangzhou, Guangdong, China A 20 160cm STAR48 12th
Trainee Lei ShuYi 雷淑怡 XiaoXian (小先) September 19, 2003 Jiangmen, Guangdong, China O 19 167cm STAR48 11th
Trainee Liu XinYuan 刘欣媛 Xiǎo xìng (小杏) November 17, 2004 Chongqing, China O 18 162cm STAR48 13th
Trainee Lin YiXi 林奕希 XīXī (希希)
Yìxī (奕希)
ZhiZhi (直直)
RuanRuan (阮阮)
August 9, 2004 Liuzhou, Guangxi, China B 18 162cm STAR48 13th
Trainee Ma KeYue 马可悦 makeYue (make悦)
Yuka
XiaoMa (小马)
June 29, 2002 Guiyang, Guizhou, China O 20 168cm STAR48 13th
Trainee Meng XiaoLi 蒙晓丽 XiaoMeng (小萌)
XiaoLi (小丽)
MengMeng (萌萌)
LiJie (丽姐)
February 27, ,2003 Guiyang, Sichuan, China B 19 160cm STAR48 13th
Trainee Qin LuDan 秦露丹 LuDan (卤蛋)
LanYangYang (懒羊羊)
DanDan (丹丹)
July 29 Luzhou, Sichuan, China A ** 165cm STAR48 13th
Trainee Qiu LiuJia 邱刘佳 Qiūqiū (秋秋) December 4, 2002 Ganzhou, Jiangxi, China O 20 160cm STAR48 13th
Trainee Song XiaoLu 宋筱璐 BaXianEr (半仙儿)
XiaoLu (小鹿)
August 17 Chengdu, Sichuan, China A ** 170cm STAR48 13th
Trainee Shen YuXin 申雨鑫 AnZu (杏子) January 23, 2004 Chongqing, China O 18 161cm STAR48 13th
Trainee Tan SiHui 谭思慧 tt
Sīguā (丝瓜)
Dàgē (大哥)
November 14, 2001 Zhuzhou, Hunan, China A 21 176cm STAR48 13th
Trainee Wang YuChen 王语晨 ChenChen (晨晨)
ZhuangZhuang (壮壮)
TianTian (甜甜)
May 18, 2002 Chongqing, China A 20 161cm STAR48 13th
Trainee Xia Ying 夏莹 XiaXia (夏夏)
YingZai (莹崽)
May 1 Wuhan, Hubei, China B ** 166cm STAR48 13th
Trainee Xu YaLan 许雅兰 LanLan (澜澜)
XiaoLanHua (小澜花)
August 22 Sichuan, China A ** 166cm STAR48 13th
Trainee Ye YingYu 叶溁语 XiaoYe (小叶)
YeYu (叶鱼)
YeYeYu (耶耶鱼)
October 30, 2002 Shaoguan, Guangdong, China O 20 168cm STAR48 13th
Trainee Zhong JieWen 钟洁玟 Zhōngzhōng (钟钟) June 5, 2003 Guangzhou, Guangdong, China B 19 164cm STAR48 13th
Trainee Zhou ShiRu 周是汝 Shìrǔ (是汝) August 20, 1997 Shaanxi, China AB 25 166cm STAR48 13th
Trainee Zhang ShuYu 张书瑀 ShuYu (书瑀) November 23, 1999 Guangzhou, Guangdong, China A 23 171cm STAR48 8th
Trainee Zhang ZhiXin 张芷欣 XiaoXi (小洗)
XiaoNian (小年)
October 8 Chengdu, Sichuan, China O ** 163cm STAR48 13th