GNZ48 Team G

From Wiki48
Jump to: navigation, search
GNZ48 Teams
Team GTeam NIIITeam Z
Trainee

GNZ48's Team G (G队).

  • Their team color is Olive Green.
  • Formed on April 20, 2016.
  • Their current Captain is Yang RuoXi.
  • The current MVP for Team G is Zhang QiongYu (November 2023).
  • They currently have 17 members.

History

Team G History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st 2nd 3rd 4th
Captain Zeng AiJia
(2016.10.01 - 2018.04.29)
Luo HanYue
(2018.04.29 - 2021.11.07)
Huang ChuYin
(2021.11.07 - 2023.01.15)
Yang RuoXi
(2023.08.05 - )
Co-Captain Gao YuanJing
(2016.10.01 - 2018.04.29)
Huang ChuYin
(2019.05.04 - 2020.11.15)
Luo KeJia
(2021.11.07 - 2023.01.15)
Lin EnTong
(2024.02.03 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Theater no Megami
(剧场女神)
2016.04.29 - 2016.10.06
2017.06.02
46
2 Xīn de Lǚchéng
(心的旅程)
2016.10.14 - 2017.07.22
2018.10.02
55
3 Shuāngmiàn Ǒuxiàng
(双面偶像)
2017.08.11 - 2019.06.29 114
Anniversary
Commemorative
Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.01 - 2019.10.06 11
4 Victoria.G
(维多利亚的束缚)
2019.07.05 - 2020.01.17
2021.06.19 - 2023.03.04
-
Anniversary
Commemorative
Tāmen suǒ bù zhīdào de Team G
(他们所不知道的TEAM G)
2022.05.01 - 2023.04.09 33
Anniversary
Commemorative
Qǐchéng: Team G
(启程:TEAM G)
2023.04.15 -

Team G Songs on GNZ48 and SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
G Chen ShuYu 陈淑钰 ShūYù (淑钰)
ēn xià (恩夏)
XiàXià (夏夏)
February 23, 2006 Guangzhou, Guangdong, China B 18 162cm STAR48 13th
G FuBingBingGJune2019.jpg Fu BingBing
符冰冰 Bubu
Bingbing (冰冰)
August 21, 1996 Zhanjiang, Guangdong, China ** 27 164cm STAR48 3rd
G FangQiZJune2019.jpg Fang Qi 方琪 Xiao Fan Qie (小番茄) June 12, 1999 Jingdezhen, Jiangxi, China O 24 162cm STAR48 CKG48 3rd
G HuangChuYinGJune2019.jpg Huang ChuYin 黄楚茵 Nai HuangBao (奶黄包)
YangYang (央央)
January 2, 2000 Zhongshan, Guangdong, China B 24 162cm STAR48 3rd
B
G
Huang XuanQi 黄宣绮 QiQi (77)
YunYanQingZi (云烟清子)
September 10, 2004 Mianyang, Sichuan, China ** 19 160cm STAR48 BEJ48 9th
G Lin EnTong 林恩同 LinEn (林恩)
EnTong (恩同)
June 3, 2006 Shenzhen, Guangdong, China O 17 160cm STAR48 11th
G LiangJiaoGJune2019.jpg Liang Jiao 梁娇 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China O 20 158cm STAR48 5th
G LuoKeJiaGJune2019.jpg Luo KeJia 罗可嘉 KeJia (可嘉)
XiaoAn (小安)
February 2, 2002 Chiayi, Taiwan A 22 162cm STAR48 3rd
G LiShanShanGJune2019.jpg Li ShanShan 李姗姗 Satsuko May 18, 1998 Chengdu, Sichuan, China B 25 168cm STAR48 CKG48 1st
G Liu XinYuan 刘欣媛 Xiǎo xìng (小杏) November 17, 2004 Chongqing, China O 19 162cm STAR48 13th
G Lin YiXi 林奕希 XīXī (希希)
Yìxī (奕希)
ZhiZhi (直直)
RuanRuan (阮阮)
August 9, 2004 Liuzhou, Guangxi, China B 19 162cm STAR48 13th
G WuYuFeiNIIIJune2019.jpg Wu YuFei 吴羽霏 Wu Yufei (无语飞) July 28, 2000 Longyan, Fujian, China ** 23 164cm STAR48 3rd
G WangZiXinZJune2019.jpg Wang ZiXin 王秭歆 Xiao WangZi (小王子)
PingPing (娉娉)
October 3, 2000 Zhuzhou, Hunan, China ** 23 169cm STAR48 1st
G YangKeLuZJune2019.jpg Yang KeLu 杨可璐 YangTuo (羊驼)
GeGe (各各)
August 10, 1999 Wuhan, Hubei, China ** 24 166cm STAR48 1st
G Yang RuoXi
(Captain)
杨若惜 XiXi (嘻嘻)
Miya
February 4, 2000 Sichuan, China O 24 162cm STAR48 8th
G
X
ZengAiJiaGJune2019.jpg Zeng AiJia 曾艾佳 Shizi (狮子) July 11, 1995 Chengdu, Sichuan, China A 28 162cm STAR48 SNH48 5th
G ZhangQiongYuGJune2019.jpg Zhang QiongYu 张琼予 Soso January 21, 1997 Taizhou, Zhejiang, China ** 27 163cm STAR48 SNH48 6th