BEJ48 Team B

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team B (January 2019)

BEJ48's Team B (B队). Their team color is Rose Red. They currently have 17 members.

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Theater no Megami
(剧场女神)
2016.04.29 - 2016.09.30 39
2 Xīn de Lǚchéng
(心的旅程)
2016.10.02 - 2017.04.09 34
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八個閃耀瞬間)
2017.04.14 - 2017.12.24 44
3 B A FIGHTER 2018.01.19 - -

Team B Songs on BEJ48 Albums & EPs

Team B Songs on SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
B ChengGeBJune2019.jpg Cheng Ge 程戈 ChéngChéng (程程)
BáiGē (白鸽)
October 27, 1997 Heilongjiang, China ** 22 162cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
B DuanYiXuanBJune2019.jpg Duan YiXuan 段艺璇 DaKeAi (大可爱)
YiShan (一闪)
August 19, 1995 Hunan, China O 24 159cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B HuXiaoHuiBJune2019.jpg Hu XiaoHui 胡晓慧 LianLian (脸脸)
BaoZi (包子)
July 24, 1998 Henan, China ** 21 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B Lv Rui 吕蕊 LeLe (乐乐), XiaoLe (小乐), RunMei (蕊妹) May 24 Hebei, China AB ** 163cm Beijing Siba culture media Ltd. 7th
B LiuShuXianBJune2019.jpg Liu ShuXian 刘姝贤 ZhuXian (猪仙) April 16, 1994 Zhaozhuang , China ** 25 164cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B LinXiHeBJune2019.jpg Lin XiHe 林溪荷 Lotus (荷花) June 20, 1998 Yunnan, China B 21 173cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B Ning Ke 宁轲 KēKē (轲轲), kk May 2 Sichuan, China ** ** 168cm Beijing Siba culture media Ltd. 7th
B QuMeiLinBJune2019.jpg Qu MeiLin
(Co-Captain)
曲美霖 Sūsū (酥酥)
Q Chan (Q酱)
November 8 Liaoning, China O ** 167cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
B QingYuWenBJune2019.jpg Qing YuWen 青钰雯 YuWan (鱼丸) January 18, 1997 Nanchong, China B 23 167cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B ShenXiaoAiBJune2019.jpg Shen XiaoAi 沈小爱 TuZi (兔子)
DaAi (大爱)
December 7, 1997 Guangdong, China O 22 161cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
B SunXiaoYanBJune2019.jpg Sun XiaoYan 毛其羽 XiaoYan (小眼) November 29, 1998 Heilongjiang, China ** 21 173cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
B TianShuLiBJune2019.jpg Tian ShuLi 田姝丽 TianTian (甜甜)
LiLi (丽丽)
ShuFei (姝妃)
November 9, 1996 Jiangsu, China O 23 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B XiongSuJunBJune2019.jpg Xiong SuJun 熊素君 XiaoXiong (小熊)
XiongXiong (熊熊)
September 9, 1994 Jiangxi, China O 25 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B YanMingJunBJune2019.jpg Yan MingJun 闫明筠 JunGu (菌菇) February 11, 1998 Henan, China B 21 171cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 4th
B ZhangMengHuiBJune2019.jpg Zhang MengHui
(Captain)
张梦慧 ZhiMa (芝麻) December 3, 1998 Jiangsu, China O 21 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B ZhaoTianYangBJune2019.jpg Zhao TianYang 赵天杨 Zaizai (崽崽)
HuoHuo (货货)
December 25 Inner Mongolia, China ** ** 164cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
B ZhangYuHanBJune2019.jpg Zhang YuHan 张羽涵 YinZi (银子) September 19 Henan, China ** ** 173cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 2nd