BEJ48 Team J

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team J (January 2019)

BEJ48's Team J (J队). Their team color is Navy Blue. They currently have 19 members.

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Zhuānshǔ Pàiduì
(专属派对)
2016.10.29 - 2017.09.17 64
Waiting Yīnwèi Xǐhuan Nǐ
(因为喜欢你)
2017.09.23 - 2018.04.30 42
Waiting Yīnwèi Xǐhuan Nǐ 2.0
(因为喜欢你2.0)
2018.05.05 - 2018.07. 15
2 HAKUNA MATATA 2017.07.14 - -

Team J Songs in BEJ48 Albums & EPs

Team J Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
J BaiXinYuJJune2019.jpg Bai XinYu 柏欣妤 BáiBái (白白) January 25, 1997 Jiangsu, China ** 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. CKG48 1st
J ChenYaYuJJune2019.jpg Chen YaYu 陈雅钰 DuoRou (多肉) October 4, 1996 Guangdong, China O 23 156cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J Du YaXuan 杜亚轩 XuānXuān (轩轩)
XuānJiàng (轩酱)
XiānYùXuān (鲜芋轩)
August 18 Tianjin, China O ** 168cm Beijing Siba culture media Ltd. 7th
J FangLeiJJune2019.jpg Fang Lei 房蕾 FangZong (房总)
LeiBao (蕾宝)
July 21, 1997 Shandong, China AB 22 167cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J GeSiQiJJune2019.jpg Ge SiQi 葛司琪 Gege (葛格)
XianXian (鲜鲜)
September 8, 1997 Heilongjiang, China B 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J HuangEnRuJJune2019.jpg Huang EnRu 黄恩茹 Ruru May 5, 1997 Zhejiang, China O 22 165cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J HanJiaLeJJune2019.jpg Han JiaLe 韩家乐 Coke (可乐)
LeLe (乐乐)
ReRe (热热)
April 24, 1996 Changde, Hunan, China ** 23 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 1st
J HeYangQingQingJJune2019.jpg HeYang QingQing 何阳青青 XiǎoQīng ShíEr Yuè (小青十二月) July 21, 1997 Hubei, China ** 22 163cm Beijing Siba culture media Ltd. 3rd
J JinLuoSaiJJune2019.jpg Jin LuoSai 金锣赛 SaiSai (赛赛)
Xiao TianLuo (小田螺)
Xiao JinZhu(小金猪)
July 4 Zhejiang, China B ** 164cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
J LiuXianJJune2019.jpg Liu Xian 刘闲 XueBing (雪饼) September 27, 1997 Sichuan, China A 22 159cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J LiuYiFeiJJune2019.jpg Liu YiFei
(Co-Captain)
刘一菲 Yiyi (一一) December 7 Shandong, China A ** 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
J SunYuShanJJune2019.jpg Sun YuShan 孙语姗 Yokie September 13, 2000 Shandong, China B 19 169cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J TangLinJJune2019.jpg Tang Lin 唐霖 Táng XiǎoZhū (唐小猪)
ZhūZhū Xiá (猪猪侠)
March 21, 1999 Liaoning, China ** 20 158cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
J WangYuXuanJJune2019.jpg Wang YuXuan 王雨煊 YuYuan (芋圆) May 23, 1999 Henan, China A 20 162cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J Xiong WenJie 熊文婕 JiéJié (婕婕)
XióngMāo (熊猫)
WéiNí (维尼)
January 23 Jiangxi, China A ** 167cm Beijing Siba culture media Ltd. 7th
J YeMiaoMiaoJJune2019.jpg Ye MiaoMiao 叶苗苗 MiaoMiao (喵喵)
MaoMao (猫猫)
TianXin JiaoZhu (甜心教主)
July 13, 1999 Anhui, China A 20 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J YangYeJJune2019.jpg Yang Ye
(Captain)
杨晔 Sezhang (社长)
ErMao (二毛)
RiHua (日华)
March 23, 1997 Inner Mongolia, China ** 22 168cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J ZhangHuaiJinJJune2019.jpg Zhang HuaiJin 张怀瑾 JinLi (锦鲤) May 11, 1997 Liaoning, China O 22 159cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J ZhouXiangJJune2019.jpg Zhou Xiang 周湘 Xiāngcài (香菜) March 18, 2001 Jiangxi, China ** 18 161cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th