Team HII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team HII (January 2019)

SNH48's Team HII (H队). Their team color is Tangerine Orange. They currently have 22 members.

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position

Stages

# Stage name Date Performances
1 Seishun Girls
(青春派对)
2014.10.24 - 2015.05.24 48
2 Te wo Tsunaginagara
(手牵手)
2015.05.29 - 2016.03.20 62
3 Idol no Yoake
(偶像的黎明)
2016.03.26 - 2016.12.11 55
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八個閃耀瞬間)
2016.12.16 - 2017.04.01 17
4 Beautiful World
(美丽世界)
2017.04.08 - 2018.03.03 50
Waiting New H Stars 2018.03.30 - 2018.05.13 9
5 Heading News
(头号新闻)
2018.05.18 - -

Team HII Songs on SNH48 Albums and EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
HII ChenPanFTDec2018.jpg Chen Pan 陈盼 Pànpàn (盼盼) November 4, 1998 Chongqing, China O 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
HII FeiQinYuanHIIDec2018.jpg Fei QinYuan 费沁源 YuanYuan (源源) March 20, 2001 Shanghai, China AB 18 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII GuoShuangHIIJan2019.jpg Guo Shuang 郭爽 Xiao Guo (小郭)
Shuang Er (爽儿)
June 19, 2000 Sichuan, China ** 19 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. CKG48 3rd
HII HaoJingYiHIIJan2019.jpg Hao JingYi 郝婧怡 JìngJìng (静静)
Guǒjiàng (果酱)
February 23, 1999 Shaanxi, China B 20 171cm Shanghai Siba culture media Ltd. CKG48 1st
HII HongPeiYunHIIDec2018.jpg Hong PeiYun 洪珮雲 PeiYe (珮爷) January 7, 2001 Shanghai, China B 18 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII JiangShanHIIDec2018.jpg Jiang Shan 姜杉 ShanZi (扇子)
JiangJiang (姜姜)
October 6, 1995 Henan, China ** 24 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII Jiang Xin 江鑫 JiangXiaoXin (江小鑫) January 18 Chongqing, China B ** 157cm Shanghai Siba culture media Ltd. 12th
HII JiangShuTingHIIDec2018.jpg Jiang ShuTing 蒋舒婷 ZhuTi (猪蹄) June 18, 2002 Zhejiang, China O 17 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII LinNanHIIDec2018.jpg Lin Nan 林楠 Luna June 23, 1994 Guangdong, China ** 25 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LinShuQingHIIJan2019.jpg Lin ShuQing 林舒晴 Baby May 28, 2000 Fujian, China ** 19 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. CKG48 1st
HII LinSiYiHIIDec2018.jpg Lin SiYi 林思意 XiaoSi (小四)
Sissy
April 5, 1994 Zhejiang, China O 25 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
HII LiYuQianFTDec2018.jpg Li YuQian 李玉倩 MéngMéng (萌萌) May 28, 1997 Anhui, China ** 22 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
HII QiYuZhuHIIDec2018.jpg Qi YuZhu 戚予珠 QiQi (七七) June 19, 1999 Sichuan, China O 20 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 10th
HII ShenMengYaoHIIDec2018.jpg Shen MengYao 沈梦瑶 ShenMiao (神喵)
YaoYao (瑶瑶)
August 14, 1998 Shanghai, China O 21 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII SongYuShanHIIDec2018.jpg Song YuShan 宋雨珊 YuSan (雨伞) June 14, 199 Henan, China ** 20 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII SunZhenNiHIIDec2018.jpg Sun ZhenNi 孙珍妮 Jenny (珍妮) May 5, 2000 Shanghai, China O 19 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
HII WanLiNaHIIDec2018.jpg Wan LiNa
(Captain)
万丽娜 Nana (娜娜) October 2, 1997 Jiangxi, China ** 22 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
HII WangXinYanTianTianFTDec2018.jpg Wang XinYanTianTian 王欣颜甜甜 TiánTián (甜甜) September 13, 2001 Guizhou, China ** 18 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
HII WangYiHIIDec2018.jpg Wang Yi 王奕 YiYi (一一) June 6, 2001 Jiangsu, China ** 18 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 8th
HII XuYangYuZhuoHIIDec2018.jpg Xu YangYuZhuo 许杨玉琢 Eliwa
Ayumi (步美)
September 25, 1995 Hunan, China ** 24 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII YuanYiQiHIIDec2018.jpg Yuan YiQi 袁一琦 Yoki March 19, 2000 Sichuan, China O 19 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
HII/NIII ZhangXinHIIDec2018.jpg Zhang Xin
(Co-Captain)
张昕 ZiCai (紫菜) October 19, 1995 Guangdong, China A 24 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd