BEJ48 Team E

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team E (January 2019)

BEJ48's Team E (E队). Their team color is Blue Green. They currently have 15 members.

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Pajama Drive
(不眠之夜)
2016.04.30 - 2016.12.17
2019.04.27 - 2019.05.01
53
2
2 Qíhuàn Jiāmiǎn Lǐ
(奇幻加冕禮)
2016.12.24 - 2018.04.22 88
Waiting Universe 2018.04.30 - 2018.11.25 42
Waiting Universe 2.0 2018.12.21 - 2019.10.13 53
3 Yǔhuà Chéng Dié
(羽化成蝶)
2019.10.18 - -

Team E Songs in BEJ48 Albums & EPs

Team E Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
E ChenQianNanEJune2019.jpg Chen QianNan 陈倩楠 XiaoJuRen (小巨人) March 19, 1998 Tianjin, China ** 22 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E ChengYuLuEJune2019.jpg Cheng YuLu 程宇璐 XiaoLu (小璐)
MeiMei/Sister (妹妹)
GuLu (咕噜)
February 27, 1999 Zhejiang, China ** 21 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 5th
E FengSiJiaEJune2019.jpg Feng SiJia 冯思佳 XiaoBei (小北)
YuanSu (元素)
January 3, 1999 Zhejiang, China ** 21 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E LiNaEJune2019.jpg Li Na 李娜 TángDòu (糖豆) September 22, 1997 Hebei, China ** 22 158cm Beijing Siba culture media Ltd. 3rd
E LiuShengNanEJune2019.jpg Liu ShengNan 刘胜男 XiaoShu (小树) September 9, 1997 Hunan, China ** 22 161cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E MaYuLingEJune2019.jpg Ma YuLing 马玉灵 YuZi (玉子) October 6, 1999 Sichuan, China ** 20 166cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E PengJiaMinEJune2019.jpg Peng JiaMin
(Co-Captain)
彭嘉敏 Péngpéng (彭彭) September 29 Guangdong, China O ** 165cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
E RenManLinEJune2019.jpg Ren ManLin 任蔓琳 February 21, 1998 Chongqing, China O 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 5th
E SuShanShanEJune2019.jpg Su ShanShan 苏杉杉 Air
33
March 23, 1997 Hubei, China ** 23 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E WangYuLanEJune2019.jpg Wang YuLan 王雨兰 Nán Nán (楠楠) January 9, 2002 Chongqing, China ** 18 168cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
E XuSiYangEJune2019.jpg Xu SiYang 顼凘炀 XiaoXing (小星) March 22, 2000 Inner Mongolia, China ** 20 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E XiongXinEJune2019.jpg Xiong Xin 熊鑫 Au
Sānjīn (三斤)
April 12 Sichuan, China O ** 165cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
E ZhangXiaoYingEJune2019.jpg Zhang XiaoYing
(Captain)
张笑盈 Kona August 21, 1995 Sichuan, China ** 24 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E Zhang ZhiJie 张智杰 XiaoTiEr (小蹄儿)
XiaoHuYa (小虎牙)
June 20 Tianjin, China ** ** 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 7th
E ZhengYiFanESep2018.jpg Zheng YiFan 郑一凡 MaQiu (麻球)
LiuYuan (琉媛)
May 09, 2001 Beijing, China ** 19 150cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th