GNZ48 Team Z

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team Z (April 2019)

GNZ48's Team Z (Z队). Their team color is Rose Pink. They currently have 17 members.

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Zhuānshǔ Pàiduì
(专属派对)
2016.11.18 - 2017.09.10 60
2 Dàihào·Lín Hé Xī
(代号·林和西)
2017.09.15 - 2017.12.31 17
3 Sānjiǎo Hánshù
(三角函数)
2018.01.12 - -
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.03 - -
4 Mia.Z TBA -

Team Z Songs on GNZ48 Albums & EPs

Team Z Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Z ChenGuiJunZJune2019.jpg Chen GuiJun 陈桂君 阿邪 (Ā xié)
邪酱 (Xié)
October 8, 1997 Sichuan, China ** 22 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z DengHuiEnZJune2019.jpg Deng HuiEn 邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23 Guangdong, China ** ** 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 3rd
Z FangQiZJune2019.jpg Fang Qi 方琪 Xiao Fan Qie (小番茄) June 12, 1999 Jiangxi, China O 20 162cm Guangzhou Siba culture media Ltd. CKG48 3rd
Z GuoYiNingZApril2019.jpg Guo YiNing 郭铱宁 Yīyī (铱一) September 8, 1999 Shaanxi, China ** 20 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
Z LiangQiaoZJune2019.jpg Liang Qiao 梁乔 XiǎoQiáo (小乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China ** 15 159cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 5th
Z LiangWanLinZJune2019.jpg Liang WanLin
梁婉琳 WanWan (晚晚)
YanYanZi (言言子)
Ailsa
October 12, 2000 Guangxi, China ** 19 167cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
Z LongYiRuiZJune2019.jpg Long YiRui
(Co-Captain)
龙亦瑞 Ruizi (瑞子)
DaWang (大王)
October 2, 1995 Sichuan, China ** 24 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z LaiZiXiZJune2019.jpg Lai ZiXi 赖梓惜 LaiLai (赖赖)
Nuomi (糯米)
Nono
September 6, 2002 Ganzhou, Jiangxi, China ** 17 163cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SHY48 1st
Z NongYanPingZJune2019.jpg Nong YanPing
(Captain)
农燕萍 NaiPing (奶瓶)
YanYan (燕燕)
July 30, 1994 Guangxi, China ** 25 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangCuiFeiZJune2019.jpg Wang CuiFei 王翠菲 Garfield
Aurora
February 21, 2000 Guangdong, China ** 19 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangJiongYiZJune2019.jpg Wang JiongYi 王炯义 JiongJiong (囧囧) June 5, 2000 Xinjiang, China ** 19 172cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangSiYueZApril2019.jpg Wang SiYue 王偲越 SiYue (四月)
CaiCai (菜菜)
February 19, 2001 Jiangsu, China ** 18 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangZiXinZJune2019.jpg Wang ZiXin 王秭歆 Xiao WangZi (小王子)
PingPing (娉娉)
October 3, 2000 Hunan, China ** 18 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z XieFeiFeiZJune2019.jpg Xie FeiFei 谢菲菲 Qiézi (茄子)
Mílù (麋鹿)
January 18, 2000 Guangdong, China ** 19 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 5th
Z YangKeLuZJune2019.jpg Yang KeLu 杨可璐 YangTuo (羊驼)
GeGe (各各)
August 10, 1999 Hubei, China ** 20 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YangYuanYuanZJune2019.jpg Yang YuanYuan 杨媛媛 YangDao (杨导)
YuanBao (元宝)
Circle
December 17, 2000 Sichuan, China ** 18 170cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z ZhangQiuYiZJune2019.jpg Zhang QiuYi 张秋怡 Aki
QiaoYi (乔伊)
QiuQiu (秋秋)
October 12, 1999 Guangdong, China ** 20 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 2nd