Nguyễn Thị Thúy Nga

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga (2019)
Name
First Name Thúy Nga
Middle Name Thị
Last Name Nguyễn
Nickname Celia
Birth Info
Birthdate August 25, 2002  
Birthplace Flag of Vietnam.png Ho Chi Minh City, Vietnam
Blood type **
Current Age 17 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 155cm
B 78cm
W 60cm
H 89cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / TikTok / Instagram
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Nguyễn Thị Thúy Nga is a SGO48 Trainee. She announced her graduation on May 28, 2020.

History

2018

  • On November 17th, joined SGO48 as part of its 1st Generation.
  • On November 18th, appeared on Kizuna Ekiden.

2019

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 B-Sides

Trivia

  • Name in Japanese: グエン・ティー・トゥイ・ガー
  • Nickname in Japanese: セリア
  • Is said to look like former MNL48 member Jessel Montaos

Media Appearances

Variety Shows

  • Kizuna Ekiden (Hà Nội, 2018)

Gallery

CeliaSGO48Jan2019.jpg
Nguyễn Thị Thúy Nga (2019)
NguyenThiThuyNgaSGO2018.jpg
Nguyễn Thị Thúy Nga (2018)
NguyenThiThuyNgaAudition.jpg
Nguyễn Thị Thúy Nga (Audition)


SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpgAnhSangSGO48Jan2019-2.jpg
ElenaSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgCeliaSGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo | Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên
Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương | Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Thuỳ Ngọc | Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Thị Thúy Nga | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh