History: CKG48 Team K

From Wiki48
Jump to: navigation, search

2017

2018

2019

2023

CKG48
Team K
Members
Chen YunJiaHu DanHe XinManJi MengZhenLu MeiTingLiu XingYuMa XingYue
Peng XiZhuWu ZhiYueYang TianLingZhang LiLiZhang SaiYanZhang WeiYiZhang YongYe
Stages
K1K2K3
History