Phạm Lâm Ánh Trúc

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Phạm Lâm Ánh Trúc
Phạm Lâm Ánh Trúc (2019)
Name
First Name Ánh Trúc
Middle Name **
Last Name Phạm Lâm
Nickname Trúc Phạm
Birth Info
Birthdate September 4, 1997  
Birthplace Flag of Vietnam.png Ho Chi Minh City, Vietnam
Blood type **
Current Age 22 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 160cm
B 87cm
W 63cm
H 90cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / Tiktok / Instagram
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Phạm Lâm Ánh Trúc is a SGO48 Trainee.

History

2018

2019

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

  • Kizuna Ekiden (2019)

Series

  • SOL – Stage of Love (2020)

Trivia

  • Name in Japanese: ファム・ラム・アン・ツック
  • Nickname in Japanese: ツック・ファム

Gallery

TrucPhamSGO48Jan2019.jpg
Phạm Lâm Ánh Trúc (2019)
PhamLamAnhTrucSGO2018.jpg
Phạm Lâm Ánh Trúc (2018)
PhamLamAnhTrucAudition.jpg
Phạm Lâm Ánh Trúc (Audition)
SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpgAnhSangSGO48Jan2019-2.jpg
ElenaSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgCeliaSGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo | Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên
Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương | Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Thuỳ Ngọc | Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Thị Thúy Nga | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh