Qi Jing

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Qi Jing
Qi Jing (December 2018)
Name
Hanzi 祁静
Pinyin Qí Jìng
Nickname Sky
Birth Info
Birthdate July 19, 1998
Birthplace Flag of China.png Shanghai, China
Blood type **
Current Age 25 Years Old
Sizes
Height 167cm
Professional Info
Agency **
Social Networks Instagram / Twitter / Weibo
Idol Career Info
Former Group SNH48
Former Team Team X
Debuted September 15, 2016
Generation SNH48 7th
Graduated July 17, 2022

Qi Jing was a member of SNH48's Team X.

Catchphrase

天空飘来三个字S K Y
Tiānkōng piāo lái sān gè zì S K Y
(The sky floated three words S K Y)

Trivia

  • Special Skills: Dance
  • Hobbies: Sing, dance, act
  • Has two cats, named HeBaoDan (荷包蛋) and TangXinDan (糖心蛋).

SNH48 Senbatsu Elections

Team History

Team X → Graduation
Joined SNH48 as a Team X member on September 15, 2016
Graduated from SNH48's Team X on July 17, 2022 (Announcement: June 22, 2022 | Graduation Stage: July 17, 2022)

Singles Participation

SNH48 A-Sides

SNH48 B-Sides

Albums Participation

SNH48 Albums

Units

Stage Units

X3 (Mèngxiǎng de Qízhì)
Shuishou Fu
X4 (Mìngyùn de “X” hào)
Battle Cry
X-W2 (Girl X)
Shuangmian Ouxiang
X5 (Yíwàng de Guódù)
Ling He Youxi
X6 (Sānjiǎo Hánshù)
Zhuanshu Weizhi (Center)

Gallery

QiJingXOct2018.jpg
Qi Jing (October 2018)
QiJingXJune2018.jpg
Qi Jing (June 2018)
QiJingXDec2017.jpg
Qi Jing (December 2017)
QiJingXOct2017.jpg
Qi Jing (October 2017)
QiJingXJune2017.jpg
Qi Jing (June 2017)
QiJingXFeb2017.jpg
Qi Jing (February 2017)
QiJingXOct2016.jpg
Qi Jing (October 2016)
QiJingXSept2016.jpg
Qi Jing (September 2016)