Zhao JiaRui

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Zhao JiaRui
Zhao JiaRui (January 2019)
Name
Hanzi 赵佳蕊
Pinyin Zhào JiāRuǐ
Nickname RuiMei (蕊妹)
Birth Info
Birthdate November 19, 2000
Birthplace Flag of China.png Mudanjiang, Heilongjiang, China
Blood type **
Current Age 23 Years Old
Sizes
Height 172cm
Professional Info
Agency **
Social Networks Weibo
Idol Career Info
Former Group SNH48
Former Team Team NII
Debuted January 12, 2017
Graduated October 20, 2023
Generation SHY48 1st

Zhao JiaRui was the captain of SNH48's Team NII.

Trivia

  • Skills: Long reflex arc, house dancing
  • Hobbies: Games, house dancing, anime
  • Has a cat named GouDan (狗蛋).

SNH48 Senbatsu Elections

Team History

Team SIIITeam NII → Graduation
Joined SHY48 as a Team SIII member on January 12, 2017 (Team SIII formation)
Transferred to SNH48's Team NII on January 19, 2019 (SNH48 Group Grand Shuffle 2019)
Graduated from SNH48 Team NII on October 20, 2023

Singles Participation

SNH48 A-Sides

SNH48 B-Sides

SHY48 A-Sides

SHY48 B-Sides

Other Singles

Albums Participation

SNH48 Albums

Units

Stage Units

SIII1 (Xīn de Lǚchéng)
Dipingxian (Center)
SIII-W1 (Tiāncái Shàonǚ Rìjì)
Candy (Center)
SIII-W2 (Shàonǚ Jìnhuàlùn)
Ta he Ta
SIII2 (Idol.S)
Yan yu tang
NII7 (Shí Zhī Juǎn)
Guan Zizai
NII8 (Yǔhuà Chéng Dié)
Love Me Love Me
NII9 (Yīngxǔ Zhī dì)
Jie du

Gallery

ZhaoJiaRuiSIIIDec2018.jpg
Zhao JiaRui (December 2018) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIOct2018.jpg
Zhao JiaRui (October 2018) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIJun2018.jpg
Zhao JiaRui (June 2018) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIMar2018.jpg
Zhao JiaRui (March 2018) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIDec2017.jpg
Zhao JiaRui (December 2017) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIOct2017.jpg
Zhao JiaRui (October 2017) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIJune2017.jpg
Zhao JiaRui (June 2017) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIApr2017.jpg
Zhao JiaRui (April 2017) (SHY48)
ZhaoJiaRuiSIIIJan2017.png
Zhao JiaRui (January 2017) (SHY48)