Li Jing

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Li Jing
Dàmǐ (大米)
Li Jing (December 2017)
Birth Info
Birthdate June 7, 1995
Birthplace Flag of China.png Jiangsu, China
Bloodtype **
Current Age 28 Years Old
Sizes
Height 163cm
Professional Info
Agency **
Social Networks {{{Google+}}}
Idol Career Info
Former Group SNH48
Former Team Team X
Debuted January, 2015 / 4th Generation
Graduated April, 2018

Li Jing was a member of SNH48's Team X.

Catchphrase

一闪一闪李晶晶,大米今天【超开心】
Yī shǎn yī shǎn lǐjīngjīng, dàmǐ jīntiān [chāo kāixīn]
(Sparkling, sparkling Li JingJing. Today Dami is 【super happy】)

Trivia

  • Strengths: Beautiful voice, dance, making exaggerated facial expressions
  • Hobbies: Collect delicious foods, watch animated movies
  • On September 13, 2015, she was appointed as Team X's captain.
    • On February 3, 2018, she resigned as Team X's captain.

SNH48 Senbatsu Elections

Team History

SNH48 TraineeTeam X → Graduation
Joined SNH48 as a Trainee on January 31, 2015
Promoted to Team X on April 17, 2015 (Team X Formation)
Unoficially graduated from SNH48 on April 22, 2018

Singles Participation

SNH48 B-Sides

Units

Stage Units

X1 (Saishuu Bell ga Naru)
Gomen ne Jewel
X2 (Saka Agari)
Ai no Iro
X Waiting Stage (Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān)
Return Match
X3 (Mèngxiǎng de Qízhì)
Meng
X4 (Mìngyùn de “X” hào)
Ziuhou de Shuguang

Concert Units

SNH48 REQUEST TIME 2nd Edition BEST 30

Gallery

LiJingXOct2017.jpg
Li Jing (October 2017)
LiJingXJune2017.jpg
Li Jing (June 2017)
LiJingXFeb2017.jpg
Li Jing (February 2017)
LiJingXOct2016.jpg
Li Jing (October 2016)
LiJingXJune2016.jpg
Li Jing (June 2016)
LiJingXMarch2016.jpg
Li Jing (March 2016)
LiJingXDec2015.jpg
Li Jing (December 2015)
LiJingX2015.jpg
Li Jing (October 2015)
LiJingSSK2015.jpg
Li Jing SNH48 2nd Senbatsu Election Poster (2015)
Li Jing2015.jpg
Li Jing (May 2015)
LiJing.jpg
Li Jing (February 2015)