Chen Lin

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Chen Lin
Chen Lin (December 2018)
Name
Hanzi 陈琳
Pinyin Chén Lín
Nickname Lynn, Datou (大头)
Birth Info
Birthdate July 23, 1998  
Birthplace Flag of China.png Shanghai, China
Blood type O
Current Age 24 Years Old
Nationality Chinese
Sizes
Height 165cm
Professional Info
Agency STAR48
Social Networks Weibo / Instagram
Idol Career Info
Group SNH48
Team Team X
Debuted January 31, 2015
Generation SNH48 4th

Chen Lin is a member of SNH48's Team X. She is also a member of 7Senses.

Catchphrase

大头大头,下雨不愁,人家有伞,【我有大头】
Dàtóu dàtóu, xià yǔ bù chóu, rénjiā yǒu sǎn, 【Wǒ yǒu dàtóu】
(Datou, Datou, doesn’t worry when it rains. Others have umbrellas. 【I have a big head】)

Trivia

  • Skills: Singing, Japanese
  • Hobbies: Sports, watching anime, reading novels
  • Fandom Name: Xingyunxing (幸运星)
  • Education: Shanghai Civil Aviation College
  • Shares the same name with TPE48's Chen Lin.

SNH48 Senbatsu Elections

Team History

SNH48 TraineeTeam XTeam X and Team FTTeam X
Joined SNH48 as a Trainee on January 31, 2015
Promoted to Team X on April 17, 2015 (Team X Formation)
Had a Concurrent Position in Team FT since February 3, 2018 (SNH48 Team Shuffle) to January 19, 2019

Singles Participation

SNH48 A-Sides

SNH48 B-Sides

7Senses A-Sides

7Senses B-Sides

Units

Stage Units

X1 (Saishuu Bell ga Naru)
Return Match
X2 (Saka Agari)
Dakishimeraretara
X3 (Mèngxiǎng de Qízhì)
Meng
X4 (Mìngyùn de “X” hào)
Shenhai zhi Sheng
FT1 (Mèngxiǎng de Qízhì)
Shuishou Fu
FT2 (Shuāngmiàn Ǒuxiàng)
Meidusha de Wenrou
X-W2 (Girl X)
Shuangmian Ouxiang
X5 (Yíwàng de Guódù)
Zhi Yan Zi Shuo
X6 (Sānjiǎo Hánshù)
Bu xiu Gang

Media Appearances

Variety Shows

  • Heroes of The Remix (盖世英雄) (2016)

Survival

  • We are Blazing (炙热的我们) (2020)

Gallery

ChenLinXOct2018.jpg
Chen Lin (October 2018)
ChenLinXJune2018.jpg
Chen Lin (June 2018)
ChenLinXDec2017.jpg
Chen Lin (December 2017)
ChenLinXOct2017.jpg
Chen Lin (October 2017)
ChenLinXJune2017.jpg
Chen Lin (June 2017)
ChenLinXFeb2017.jpg
Chen Lin (February 2017)
ChenLinXOct2016.jpg
Chen Lin (October 2016)
ChenLinXJune2016.jpg
Chen Lin (June 2016)
ChenLinXMarch2016.jpg
Chen Lin (March 2016)
ChenLinXDec2015.jpg
Chen Lin (December 2015)
ChenLinX2015.jpg
Chen Lin (October 2015)
ChenLinSSK2015.jpg
Chen Lin SNH48 2nd Senbatsu Election Poster (2015)
Chen Lin2015.jpg
Chen Lin (May 2015)
ChenLin.jpg
Chen Lin (February 2015)
SNH48
Team X
Members
Chen LinHeYang QingQingHuang YiCiLin JiaYiLiu ShengNanLyu YiRan WeiSong XinRanSun XiaoYanWu BoHan
Wang FeiYanWang RuiQiWang XiaoJiaWang YiLiuXie TianYiXiong ZiYiYang BingYiYu JiaWeiYan NaZuo JingYuan
Stages
X1X21st WaitingX3X42nd WaitingX5X6