History: Team B

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Team B is AKB48 3rd Team. Currently (June 2020) the team have 22 members and Iwatate Saho is the captain.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gallery

Team B.jpg
Original Team B
OldTeamB.jpg
Old Team B
TeamK2007.jpg
Team B (2007)
TeamB2010.jpg
Team B (2010)
Team B 2011.jpg
Team B (2011)
Team BBB.jpg
Team B (2012)
Teamb2013.png
Team B (2013)
TeamB2014New.png
Team B (2014)
TeamB2015Aug.png
Team B (August 2015)
TeamB2016May.png
Team B (May 2016)
TeamB2018January.jpg
Team B (January 2018)]]
AKB48

IwatateSahoB2019.jpgOtakeHitomiKKS2019.jpgOmoriMahoB2019.jpgOyaShizukaB2019.jpgOkuharaHinakoB2019.jpgKashiwagiYukiB2019.jpgKawaharaMisakiB2019.jpg
KitazawaSakiB2019.jpg KuboSatoneB2019.jpgSaitoHarunaKKS2019.jpgSasakiYukariB2019.jpgSatoAkariB2019.jpgShimizuMariaB2019.jpgTakitaKayokoB2019.jpg
TaniguchiMeguB2019.jpgNakanishiChiyoriB2019.jpgHattoriYunaB2019.jpgFukuokaSeinaB2019.jpgHondaHitomiB2018.jpgYamabeAyuB2019.jpgYoshikawaNanaseB2019.jpg

Team B
Members
Iwatate Saho | Otake Hitomi | Omori Maho | Oya Shizuka | Okuhara Hinako | Kashiwagi Yuki | Kawahara Misaki
Kitazawa Saki | Kubo Satone | Saito Haruna | Sasaki Yukari | Sato Akari | Shimizu Maria | Takita Kayoko
Taniguchi Megu | Nakanishi Chiyori | Hattori Yuna | Fukuoka Seina | Honda Hitomi | Yamabe Ayu | Yoshikawa Nanase
Stages
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Waiting Stage
History